Reth nesh

Kompania Digips është themeluar në vitin 2008, me zyrat e saj qëndrore në Maqedoni. Klientët tanë janë ndërtues të sukseshëm të rajonit të balkanit dhe Evropës.

Digips shquhet për prodhimin e produkteve me cilësi të lartë, 100% natyrore dhe ekologjikisht të pastra. Vendburimet e gipsit në Dibër (Maqedoni), të cilat posedohen nga kompania jonë, janë të njohura në Evropë dhe globalisht për pastërtinë e lartë.

Digips është një histori e suksesshme e progresit të shpejtë dhe prezantimit produkteve të gipsit me cilësi të lartë. Përpjekjet për zgjerimin e gamës së produkteve, dhe shërbimi ndaj klientëve janë objektivat kryesore të komanisë tonë. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të teknologjive të reja me qëllim që çdo individ të jetë konsumues i produkteve cilësore dhe ekologjike të gipsit.

Përparsitë e gipsit

Produktet e gipsit janë të shëndetshme dhe ndikojnë në stabilzimin e lagëstisë dhe klimës në ambient. Ato mund të aplikohen shpejtë duke ju mundësar të punoni sipërfaqe të mëdha në kohë të shkurtër.

Ambientet tona

Digips posedon ambiente të pajisura me teknologjinë moderne dhe staf të kualifikuar. Ambiente të tilla mundësojnë që ne të ofrojmë produkte të cilësisë së lartë.

Cilësi e garantuar

Prodhimet tona karaterizohen nga pastërtia dhe cilësia e lartë. Mund të aplikohen në tavane dhe mure në ambiente të ndryshme. Ideale për ndërtim dhe dekorim.

Vlerësimet

Çertifikata CE

Të gjitha produktet e Digips janë të çertifikuara me standartin CE, i cili tregon përputhjen e cilësisë së tyre me normat e caktuara nga Bashkimit Evropian (BE) lidhur me shëndetin, sigurinë dhe mbrojtjen e mjedisit.

Medalje e artë

Digips është vlerësuar me medalje të artë në panairin më të madh në rajon: International Fair në Novi Sad. Kjo medalje miraton cilësinë e lartë të produkteve tona, të cilat posedojnë standarte evropiane.

Produkte Eco

Produktet e Digips janë Eco-friendly që do të thotë se ata janë të padëmshme për ambientin si gjatë prodhimit ashtu edhe në përdorim. Produkte të tilla kontribojnë në krijimin e një ambienti të shëndetshëm jetësor.