Industria e gipsit

Ndërmarja prodhuese Digips, e themeluar në vitin 2008 në Dibër (Maqedoni), është e njohur për prodhimin e gipsit dhe materialeve ndërtimore me bazë gipsi. Vendburimet e gipsit në Dibër janë të njohura në Evropë për kualitet dhe pastërtinë e lartë. Prodhimet e Digips janë 100% natyrore dhe ekologjiksht të pastra.

Më shumë
Produktet

Digips ka një gamë të gjerë produktesh të cilat mund të përdoren si materiale ndërtimi dhe dekorimi

MP & G 92 Light

Suva e lehtë njështresore gipsi për ambiente të brendshme, me të cilin mund të suvatohet dhe gletohet njëkohësisht.

Gips Finish Glet

Suva me bazë gipsi, për patenim (gletim) nga 1 deri në 30mm, i përshtatshëm për fitimin e sipërfaqeve shumë të lëmuara,fine dhe të rrafsha. Përdoret si patinues, mbushës dhe rrafshues.

Gipsofix

Ngjitës i përbërë nga gipsi dhe aditive tjera i cili reziston nga 3 – 90mm. Gjen aplikim universal si: ngjitje të pllakave të gipsit, mbushje dhe riparime, rrafshim të sipërfaqeve jo të sheshuara, rrafshimin e tavaneve.

Fugen Füller

Suva në bazë gipsi që përdoret për mbushjen e fugave, me ose pa shirita si dhe fortësimin e lidhjeve.

Alabaster Gips

Alabaster gips është i përshtatshëm për punime dekorative, modelare dhe zbukurimin e shtyllave dhe tavaneve, fiksimimin e instalimeve elektrike, mbushjen e vrimave në mure etj.

Electric Gips

Gjen aplikim universal në punët ndërtimore. I përshtatshëm për fiksimin e instalimeve elektrike, mbushjen e vrimave në mure, riparimin e mureve të dëmtuara etj.

Së shpejti

Bloqe gipsi

Mjete ndërtimi me cilësi të lartë dhe efikas për konstruktimin e ambienteve të brendshme.

Më shumë

3D Panele dhe Gurrë

Panele muri dhe gurrë dekorativ, të shëndetshëm, të qëndrueshëm dhe rezistent ndaj zjarrit, të përbëra nga gipsi me cilësi superiore.