За Нас

Компанијата Дигипс е основана во 2008 година, со седиште во Република Македонија. Нашите клиенти се успешни градежни компании во балканскиот регион и Европа.

Денес, Дигипс е познат за производи со висок квалитет, 100% природни и еколошки. Депозитите на гипс во Дебар (Македонија), кои се во сопственост на нашата компанија, се познати во Европа и глобално за нивната чистота.

Дигипс е приказна на успешнен и брз напредок и презентација на производи со врвен квалитет. Ние сме посветени на реализација на одржливен совршеност на бизнис перформанса, со фокусирање на следниве: проширување спектар на производи и испорачување на висок квалитет и услуга кај клиентите. Ние сме постојано во потрага на нови технологии со цел да донесме висока вредност и еколошки гипс производи на нашите клиенти.

Предности на гипс

Гипс производите се здрави и влијат во стабилизацијата на влага и температура на животната средина. Тие може да се применат многу лесно, со што овозможуваат да се работат големи површини за крато време.

Внатрешноста на Дигипс

Работна средина на Дигипс е опремена со модерна технологија и квалификуван кадар. Таквите објекти ни овозможуват да понудиме квалитетни производи.

Гарантиран квалитет!

Нашите производи се карактеризираат со својата чистота и висок квалитет. Тие може да се примени тавани и ѕидови во различни средини. Идеален за изградба и декорација.

Проценки

ЦЕ Сертификат

Сите производи на Дигипс се сертифицирани со CE стандард, што укажува усогласеност на нивниот квалитет со стандардите утврдени од страна на Европската унија (ЕУ) во врска со здравјето, безбедноста и заштитата на животната средина.

Златен Медал

Дигипс е награден со златен медал во најголемиот и најдолгиот саем: Меѓународниот саем во Нови Сад. Овој медал потврдува високиот квалитет на нашите производи кои ги исполнуваат европските стандарди.

Еколошки производи

Производите на Дигипс се сите еколошки, што значи дека тие не ја штетат животната средина додека се произедуват или употребуват. Вакви производи придонесуваат во одржувањето на здрава животна средина.